İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

01.01.2018 tarihinden itibaren iş mahkemesi uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirildi; birkaç istisna dışında, arabuluculuk yoluna başvurmadan artık iş mahkemesinde dava açılamayacaktır.

  • Arabuluculuğun Konusu olabilecek Uyuşmalıklar
  • Bireysel Ve Toplu İş Sözleşmesine Dayanan İşçi Veya İşveren Alacağı ve Tazminat Davaları (Dava şartı Arabuluculuk kapsamındadır)
  • İşe İade Talebi İle Açılan Davalar (Dava şartı Arabuluculuk kapsamındadır)
  • İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
    İle Bunlarla İlgili Rücu Davaları

 

  • Arabuluculuğa Başvurulamayacak olan Uyuşmalıklar
  • Sosyal Güvenlik Kurumunun dahil olduğu tespit davaları

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.