Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku alanında sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları hususlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzun sağlık hukukunda sunduğu hizmetler yalnız hekimlere yönelik olmayıp, hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hasta tarafına da tarafımızca avukatlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti sunucularının Sosyal Güvenlik Kurumuna SUT kapsamında verdikleri hizmet ve bu hizmet nedeni ile faturalandırma neticesinde komisyon itirazları ve kesinti kararlarına karşı açılacak menfi tespit ve alacak davaları yönünden uzman kadromuzla hizmet verilmektedir. Bununla birlikte eczacılar yönünden uygulanan cezai şart ve idari para cezalarının iptali istemli idare mahkemesinde açılacak davalar yönünden de hukuki hizmet vermekteyiz.

 • Malpraktis (Hatalı Tıbbi Uygulama Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat) Davaları
 • Türkiye Tabipler odası şikayet ve savunmaların yapılması, idari mahkemesinde iptal talepli davalar
 • Hatalı Tıbbi Uygulama Nedeni ile oluşabilecek suç kapsamında şikayet ve ceza yargılamasında temsil edilme,
 • Sağlık Uygulama Tebliğ kapsamında cezai şart savunma ve itirazları
 • Tıbbi Sekreterlik birimine hukuki destek hizmeti
 • Medula ve medikal muhasebe yönünden birlikte çalıştığımız uzmanlarca desteklenen hukuki danışmanlık
 • Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kapsamında faturalandırma itiraz komisyonlarının takibi ve kesinti kararlarının iptali istemli menfi tespit ve alacak davaları
 • SUT ihlali nedeni ile cezai şartın iptali davaları
 • Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları ile hekimler arasında akdedilen sözleşmelerin hazırlanması ve feshi ile sonuçları hakkında hukuki danışmanlık
 • Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Özel Sigorta Şirketleri ile aralarındaki sözleşmelerin hazırlanması, feshi ve sonuçları hakkında hukuki danışmanlık
 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
 • İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
 • Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
 • Eczanelere karşı uygulanan cezai şart ve idari para cezaları yönünden idari mahkemesinde iptal talepli davalar
 • Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hastane ruhsatı alımı ve Sağlık Bakanlığı denetimlerine yönelik hukuki danışmanlık
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetleri

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.