gunesin-dogusu-slider

Aile Hukuku

Aile birliğinin kurulması öncesinde ve sonlanmasında, soy bağının kurulması, evlat edinme, velayet ve vesayet işlemleri, tüm aile bireylerinin sorumlulukları bu kapsamda değerlendirilir.

Miras Hukuku

Bireylerin malvarlıklarının kendi vefatlarından sonraki hak sahipliğini düzenleyen ve yasal mirasçıların yanında başkaca kimselerin de mirasçı olarak atanması da bu kapsamda değerlendirilir.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaza ilişkin sözleşmelerin, tescil işlemlerinin, kamulaştırma, ipotek, şuf’a, ön alım, kira ile ecrimisil gibi hukuki desteğin zorunlu olduğu bir çok işlem bu kapsamda değerlendirilir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İstihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadarki tüm yasal düzenlemeler ile sendikal faaliyetler, işçilik alacakları, iş kazası, sigortalılığın tespiti bu kapsamda değerlendirilir.

Şirketler Hukuku

Her türde şirketin, adi ortaklığın kuruluşu; esas sözleşme ile yönetim kurulu kararları ile genel kurul toplantılarının düzenlenmesi ve sermaye artırımı-azaltımı bu kapsamda değerlendirilir.

Sağlık Hukuku

Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk, hasta ve hekim hakları, özel sağlık kuruluşları yönetimi ile kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları bu kapsamda değerlendirilir.

Tüketici Hukuku

Tüketim amaçlı edinilen, sunulan menkul ve gayrimenkuller ile hizmetler nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin korunması için dava ve hakem heyeti başvuruları bu kapsamda değerlendirilir.

Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli, sanık veya mağdur konumunda olan gerçek ve tüzel kişileri temsil edilmesi ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi bu kapsamda değerlendirilir.

İdare ve Vergi Hukuku

İdari başvuru, şikayetler ve uzlaşma işlemleri ile idarenin taraf olduğu iptal ve tam yargı davaları ile bir zorunluluk arz eden yürütmeyi durdurma talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amacı ile borçluya ait menkul ve gayrimenkuller ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespitine yönelik olarak araştırma ve haciz işlemleri bu kapsamda değerlendirilir.

Sigorta Hukuku

Sigortacılık uygulamasında riskin gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve rücu edilmesi bu kapsamda değerlendirilir.

Sözleşmeler Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, akdedilmesi bu kapsamda değerlendirilir.

Arabuluculuk

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu

Aile İçi Uyuşmazlıklar

Aile İçi Uyuşmazlıklar

Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri, evliliğin devamı boyunca malların yönetimi, evliliğin devamı boyunca ma…

Ticari Uyuşmazlıklar

Ticari Uyuşmazlıklar

ek ve bonodan, rekabet yasağından, fikrî mülkiyetten, komisyon sözleşmesinden, yayım sözleşmesinden, rehin karşılığı ödünçten kaynaklanan ve banka…

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

İşçi İşveren Uyuşmazlıkları

01.01.2018 tarihinden itibaren iş mahkemesi uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirildi; birkaç istisna dışında, arabuluculuk yolun….

Tüketici Uyuşmazlıkları

Tüketici Uyuşmazlıkları

Kredi kartı, tüketici kredileri, bankacılık sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmet, peşin ve taksitle satım, sigorta, ulaşım, kargo sözleşmeleri, abonelik, özel…

Yayınlar

Yayın Kategorileri

 • Aile Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Gayrimenkul Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Arabuluculuk

İletişim Bilgileri

Aşağıda yer alan bilgilerle bize ulaşabilir dilerseniz iletişim formu vasıtasıyla mesajınızı iletebilirsiniz.

0212 234 02 14

Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cd. No:19, Elmas Plaza Kat 2 Daire 7 Şişli İstanbul

info[@]alimlional.av.tr

İletişim Formu

Form vasıtasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Neden Biz?

 • Etkin
 • Vizyoner
 • Saygın
 • Hızlı Çözümler
 • Kaliteli
 • Uzman
 • Gizlilik Taahhütü
 • Güvenilir
 • İletişime Açık

Detaylı olarak hukuki danışmanlık almak mı istiyorsunuz?

Detaylı olarak hukuki danışmanlık almak mı istiyorsunuz?