İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Müvekkillerimizin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde  çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün  prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli  görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden  tanzim edilmesine destek verilmektedir. Keza iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında uzmanlığa sahip kadromuz ile geniş kapsamlı ve hızlı hizmet vermekteyiz.

 • İşe İade davaları
 • Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, kötüniyet tazminatı, ölüm tazminatı gibi diğer hak ve alacaklara ilişkin davalar
 • Hizmet tespiti davaları
 • Yurt dışı çalışmalar nedeniyle emeklilik başvuruları
 • Emeklilik ve yersiz ödeme ile ilgili davalar
 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri idari para cezalarına itiraz ve davaları
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve gerektiğinde revize edilmesinde hukuki destek sağlanması
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması
 • İşçi-İşveren ilişkinin sona ermesi halinde oluşabilecek alacakların kanun, yönetmelik ve Yargıtay kararları ışığında hesaplanması ile muhtemel riskler hakkında detaylı bilgilendirme
 • Kriz, salgın gibi mücbir sebepler halinde özel hükümler çerçevesinde kurumlar nezdinde işçi/işveren ilişkilerine dair yasal süreç takibi

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.