Gayrimenkul Hukuku

İnşaat sektörünün bir hayli gelişmesi ile gün geçtikçe önem kazanan taşınmazlara ilişkin bu hukuk dalında kat karşılığı inşaat sözleşmesi, ön ödemeli konut satış sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi gibi tapu sicili haricinde yapılan satımlara ilişkin şekil ve esas unsurları büyük önem arz etmektedir. Zira sözleşme şartlarının belirlenmesi ve tarafların yükümlülüklerinin ihlali birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirmektedir. Keza mülkiyet hakkının tespiti, tapu iptal ve tescil davaları sıkça karşılaşılan uyuşmalıklardır. Taşınmaza ilişkin mülkiyet hakkının ihlali niteliği taşıyan el atmanın önlenmesi ve ihlal nedeni ile talep edilecek ecrimisil/ işgal tazminatı davalarının yürütülmesi konuları ile kamulaştırma davaları da kapsamlı olarak değerlendirilmektedir. Taşkın yapı, irtifak ve intifa haklarının kurulması, ipotek tesisi ve terkini, kiralama gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinilmiştir.

 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Müdahalenin men’i ve el almanın önlenmesi ile ecrimisil talepli davalar
 • Şuf’a, ön alım davaları
 • Kamulaştırma ve tezyid’i bedel davaları
 • Taşınmaz alım –satım konularında hukuki danışmanlık
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat, ön ödemeli konut satışı ve diğer gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve olası dava süreçleri
 • Kat mülkiyetinin kurulması ve uyuşmalıkları ile mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık
 • Tapu sicil, kadastro ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
 • Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması ve feshi, tapu siciline şerh edilmesi ile süreç boyunca hukuki destek
 • İpotek, intifa ve irtifak gibi ayni hakların tesisi ve terkini ile ilgili hukuki destek sağlanması
 • Gayrimenkul Değerlemesi – Çalışma raporunda hukuki görüş verilmesi
 • Aile konutu şerhi ve boşanma sürecinde gayrimenkullerin paylaşımı

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.