Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku alanında daha çok gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten sözleşmelerin imzalanması konularında hizmet verilmektedir. Ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; franchising (bayilik) veya sponsorluk gibi kanunlarda düzenlenmeyen sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Sözleşme gereği bildirim ve ihtar gibi işlemler ile sözleşmeyi sonlandırma maksatlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi için hizmetlerimiz mevcuttur. Sözleşme ihlali hallerinde ise ifaya zorlama, dönme, fesih, tazminat, bedel veya eşya iadesi ve cezai şartın uygulanması taleplerini sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurarak ileri sürme işlemlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız. Özellikle şirketler açısından sıklıkla tekrar edilen ve imzalanan konularda ve özellikle acente, bayilik, alım satım, kira gibi konularında ihtiyaç doğrultusunda standart sözleşmeler hazırlanabilmektedir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.