İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Hukukun eşitler arası olmayan bu dalında özellikle vekil ile temsil büyük önem arz etmektedir. Yargılamanın genel mahkemelere göre daha kapalı bir zeminde gerçekleştiriliyor olması dahi vekille temsil edilmenin önemini göstermektedir. İdarenin taraf olduğu davalarda hak arayışı bakımından müvekkillere yerinde ve süresinde hizmet verilmektedir. Öncelikle geri dönülmesi imkansız kayıplara yol açılmasını önlemek maksadı ile yürütmeyi durdurma kararı alınmakta ve alanında uzman kişilerden mütalaa sunulmakta ve yargılamanın hızla ilerlemesi sağlanmaktadır. Bununla birlikte idare ve vergi yargılamaları kesin sürelere bağlanmış olduğundan iş takibi konusunda kesintisiz hizmet verilmektedir.

  • Bilgi edinme talepleri
  • İdari başvuruların yapılması ve üst merci itirazları ile şikayetlerin yapılması
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • Yürütmenin durdurulması talepleri
  • İdareye karşı açacak tam yargı davaları (Hukuki el atma davası, malpraktis nedeni ile tazminat gibi)
  • Bağımsız idari otoritelere karşı açılacak tam yargı ve iptal davaları
  • Güncel tebliğ ve genelgelerin takibi ile müvekkillerin süratle bilgilendirilmesi
  • Vergi uyuşmazlıkları, vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, vergi indirimleri ve kesintilerinin, kurumlar vergisi muafiyetlerinin sağlanması konularında danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmetleri
  • Vergi usulsüzlük cezalarının iptali

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.