İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Bu alanda alacağın tahsili amacı ile borçluya ait menkul ve gayrimenkuller ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespitine yönelik olarak araştırma ve haciz işlemleri yapılmaktadır. Alacağın tahsili ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıklar yönünden icra hukuk/ceza mahkemeleri ile genel mahkemelerde takip edilecek yargılamalarda temsili kapsamaktadır. Ayrıca müvekkilin üçüncü kişi olarak yer aldığı icra ve iflas takipleri ile ilgili temsil ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.