Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki her türlü uyuşmazlık yönünden hizmet vermekteyiz. Sigortacılık uygulamasında riskin gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlar sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Bu hallerde müvekkillerimizin mahkemelere yansıyan karmaşık sigorta uyuşmazlıklarında avukatlık hizmeti vermenin yanı sıra, hasar yönetim hizmetleri çerçevesinde sigortalıların, adli ve idari davalarının takibi, sigorta ihtilaflarının sulh veya alternatif çözüm yolları ile halline yönelik hizmetleri de verilmektedir.

  • Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları (Karayolları Trafik Kanunu Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası, Kasko Sigortası)
  • Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları
  • Yangın, su baskınları, hırsızlık gibi konut ve işyerlerinde ortaya çıkabilecek maddi ve manevi tazminat davaları
  • Kara, hava ve deniz taşımacılığında oluşan kazalarda maddi ve manevi tazminat davaları
  • Kara, Deniz ve hava yük ve kargo taşımacılığından kaynaklanan tazminat davaları

Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.